ประวัติการสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้า

ประวัติการสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้า

             หากพูดถึงสะพานพระพุทธยอดฟ้าแล้วหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าเรียกว่าสะพานพุทธแล้วแน่นอนว่าทุกคนต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีกว่าที่สะพานแห่งนี้นั้นเป็นจุดที่บริเวณใต้สะพานจะมีตลาดขายของซึ่งเป็นตลาดกลางคืน ซึ่งเป็นสถานที่ที่คนในกรุงเทพฯนั้นนิยมพากันมาเดินเที่ยวจับจ่ายซื้อของกันในยามค่ำคืนเป็นอย่างมากสำหรับสะพานพระพุทธยอดฟ้านี้เป็นสะพานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหวังจะมีการเชื่อมระหว่าง 2 ฝั่งก็คือฝั่งในเขตกรุงเทพฯกับฝั่งของกรุงธนบุรีให้เชื่อมต่อถึงกัน

ให้กลายเป็นพื้นที่อันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองโดยมีการสร้างผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาและสะพานพุธนี้ถือว่าเป็นสะพานแห่งแรกที่มีการสร้างผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาโดยในครั้งแรกที่จะมีการสร้างนั้นมีความคิดมาจากพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ท่านทรงต้องการที่จะให้มีการสร้างสะพานเชื่อมต่อกันทั้งสองแผ่นดินเอาไว้

แต่เนื่องจากว่าในสมัยของรัชกาลที่ 4 นั้นอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของทางการก่อสร้างยังไม่มีความทันสมัยมากนักการที่จะต้องก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำที่มีขนาดใหญ่นั้นจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากทำให้แนวความคิดนั้นจึงยังไม่มีการลงมือแต่หลังจากนั้นต่อมาในช่วงสมัยของรัชกาลที่ 7 พระองค์จึงได้เอาแนวความคิดที่รัชกาลที่ 4 เคยคิด

และเคยพูดเอาไว้ว่าอยากจะทำมาทำแทนโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทานได้สั่งให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นผู้ประสานงานในการก่อสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าในครั้งนี้โดยหลังจากที่มีการสร้างสะพานแห่งนี้เสร็จก็มีการตั้งชื่อสะพานตามชื่อของรัชกาลที่ 7 ได้ก็คือสะพานพระพุทธยอดฟ้านั่นเองในช่วงสมัยที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นญี่ปุ่นได้มาตั้งฐานทัพอยู่ในตรงเขตบางกอกน้อย

ซึ่งอยู่ใกล้กับสะพานพระพุทธยอดฟ้าดังนั้นในช่วงเวลาสงครามโลกนั้นฝ่ายพันธมิตรนั่นก็คือฝ่ายของประเทศอังกฤษได้มีการทิ้งระเบิดลงมาแถวบริเวณบางกอกน้อยจนได้รับความเสียหายและระเบิดที่ยอมลงมาเพื่อหวังทำลายล้างทหารญี่ปุ่นนั้นก็มาสร้างความเสียหายให้กับสะพานพุทธยอดฟ้าเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงคำองค์การสหประชาชาติได้มีการมาสร้างสะพานเพื่อทำการทดแทนสะพานพระพุทธยอดฟ้าที่เสียหายจากการถูกระเบิด

โดยมาทำสะพานเบลี่ย์เพื่อให้ใช้เป็นการชั่วคราวไปก่อนหลังจากนั้นในช่วงปีพุทธศักราช 2491 ทางรัฐบาลไทยจึงได้มีการออกมาบูรณะซ่อมแซมสะพานพระพุทธยอดฟ้าอีกครั้งหนึ่งและสามารถที่จะเปิดให้สะพานแห่งนี้ใช้งานได้ตามปกติมาจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อประมาณปีพศ 2492 อย่างไรก็ตามถ้าใครไปเดินแถวสะพานพุทธนี้

ก็เห็นว่าจะมีสะพานอีกสะพานหนึ่งที่มีอยู่คู่กันซึ่งเรียกว่าสะพานสมเด็จพระปกเกล้าโดยมีการสร้างเอาไว้เป็นสะพานคู่ขนานกับสะพานพุทธซึ่งทางการนั้นต้องการที่จะให้สะพานทั้งสองเส้นนี้เปิดให้รถยนต์วิ่งเพื่อหวังแบ่งเบาน้ำหนักของรถยนต์ที่ไปใช้งานสะพานพุทธอย่างเดียวเนื่องจากว่าสะพานพุทธนั้นมีอายุการสร้างมายาวนานแล้วถือว่าเป็นโบราณสถานของสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่ควรต้องอนุรักษ์เอาไว้

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  เว็บพนัน ดีที่สุด 2020